1, Giới thiệu chung dòng PLC s7-1200.

Là bộ điều khiển nhỏ gọn có các tính năng mới sau:

  • Bộ điều khiển tích hợp Profinet
  • Có thể truyền thông Profibus thông qua mô đun mở rộng PROFIBUS DP master và  PROFIBUS DP slave
  • Điều khiển bằng thiết bị di động thông qua mô đun GPRS.
  • Tích hợp web server

2, Các loại CPU s7-1200

Tên gọi CPU

CPU 1211C AC/DC/Relay

CPU 1211C DC/DC/Relay

CPU 1211C          DC/DC/DC

CPU 1212C AC/DC/Relay

CPU 1212C DC/DC/Relay

CPU 1212C          DC/DC/DC

hàng

6ES7 211-1BE40-0XB0

6ES7 211-1HE40-0XB0

6ES7 211-1AE40-0XB0

6ES7 212-1BE40-0XB0

6ES7 212-1HE40-0XB0

6ES7 212-1AE40-0XB0

Nguồn cung cấp

220VAC

24VDC

24VDC

220VAC

24VDC

24VDC

Khả năng mở rộng
module

3 module
truyền thông mở rộng bên
trái PLC ; 1 board tín
hiệu gắn mặt trên PLC

3 module truyền
thông mở rộng bên trái
PLC ; 1 board tín hiệu
gắn mặt trên PLC ; 2 module mở rộng tín hiệu
gắn bên phải PLC

Chức năng thời gian
thực_RealTime

Tất cả đều
tích hợp chức năng thời
gian thực_RealTime

Số lượng ngõ vào
số tích hợp

6

8

Số lượng bộ đếm
xung tốc độ cao tích
hợp

3

4

Số lượng ngõ ra
số tích hợp

4; Relay

4; Relay

4; Transistor_24V

6; Relay

6; Relay

6; Transistor_24V

Số lượng ngõ vào
Analog tích hợp

2; 0 to 10 V

Số lượng ngõ ra
Analog tích hợp

Không tích hợp
ngõ ra Analog

Chiều dài cáp để
kéo tín hiệu Analog

100m , cáp
xoắn , bọc giáp chống
nhiễu

Số lượng cổng truyền
thông

1 cổng mạng LAN_RJ45

Ngôn ngữ lập trình

LAD ; FBD ; SCL

Tên gọi CPU

CPU 1214C AC/DC/Relay

CPU 1214C DC/DC/Relay

CPU 1214C          DC/DC/DC

CPU 1215C AC/DC/Relay

CPU 1215C DC/DC/Relay

CPU 1215C          DC/DC/DC

hàng

6ES7 214-1BG40-0XB0

6ES7 214-1HG40-0XB0

6ES7 214-1AG40-0XB0

6ES7 215-1BG40-0XB0

6ES7 215-1HG40-0XB0

6ES7 215-1AG40-0XB0

Nguồn cung cấp

220VAC

24VDC

24VDC

220VAC

24VDC

24VDC

Khả năng mở rộng
module

3 module truyền
thông mở rộng bên trái
PLC ; 1 board tín hiệu
gắn mặt trên PLC ; 8 module mở rộng tín hiệu
gắn bên phải PLC

Chức năng thời gian
thực_RealTime

Tất cả đều
tích hợp chức năng thời
gian thực_RealTime

Số lượng ngõ vào
số tích hợp

14

14

Số lượng bộ đếm
xung tốc độ cao tích
hợp

6

6

Số lượng ngõ ra
số tích hợp

10; Relay

10; Relay

10; Transistor_24V

10; Relay

10; Relay

10; Transistor_24V

Số lượng ngõ vào
Analog tích hợp

2; 0 to 10 V

Số lượng ngõ ra
Analog tích hợp

Không tích hợp
ngõ ra Analog

2            ; 0 to 20 mA            ;                 0 to 10 V

Chiều dài cáp để
kéo tín hiệu Analog

100m , cáp
xoắn , bọc giáp chống
nhiễu

Số lượng cổng truyền
thông

1 cổng mạng LAN_RJ45

2 cổng mạng LAN_RJ45

Ngôn ngữ lập trình

LAD ; FBD ; SCL