Home/Thiết bị đóng cắt/Khởi động mềm
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 93A, 45KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 161A, 90KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 90KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 281A, 160KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY UP TO 600V, 400-690 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A, 200KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY UP TO 600V, 400-690 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 250A, 132KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 433A, 250KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 575 V, 50 DEG., STANDARD: 280A, 250HP, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 485A, 500HP, 400-600 V AC, 115 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A, 315KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 500 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A, 355KW, 400-600 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 617A, 355KW, 200-460 V AC, 230 V AC, CAGE CLAMP TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 617A, 355KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 432A, 250KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 748A, 400KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 551A, 315KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 954A, 560KW, 200-460V AC, 230V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 500V, 40DEG., STANDARD: 615A, 400KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1065A, 710KW, 400-600V AC, 230V AC, SPRING TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 615A, 355KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1065A, 630KW, 200-460V AC, 230V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 690V, 40DEG., STANDARD: 693A, 710KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY UP TO 600V, 400-690V AC, 230V AC, SCREW TERMINALS
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày