Home/Thiết bị động lực/Biến tần MM440
 • MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 110 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 132 KW 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 132 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 160 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 ENCODER OPTION MODULE TTL DIFFERENTIAL / HTL INCREMENTAL 300 KHZ MAX., 5 V OR 24 V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Vương quốc Anh
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 55 KW 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 75 KW 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 90 KW 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 ADVANCED OPERATOR PANEL (AOP)
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Vương quốc Anh
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 BASIC OPERATOR PANEL (BOP)
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Vương quốc Anh
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 PROFIBUS MODULE
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Vương quốc Anh
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • MICROMASTER 440 BOP/AOP SINGLE INVERTER DOOR MOUNTING KIT
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Vương quốc Anh
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày