• SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP DC UPS MODULE 24 V/6 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/6.85 A OUTPUT: 24 V DC/6 A
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH SERIAL INTERFACE INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB INTERFACE INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP DC USV MODULE 24 V/40 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/43 A OUTPUT: 24 V DC/40 A
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP DC UPS MODULE 24 V/40 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB INTERFACE INPUT: 24 V DC/42.6 A OUTPUT: 24 V DC/40 A
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP UPS500S SERVICE-FREE UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB-INTERFACE BASIC UNIT 2.5 KWS INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V/15 A DC DEGREE OF PROTECTION IP20
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP PSU100S 24 V/2.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/2.5 A DC
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP PSU100S 24 V/5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: Áo
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
 • SITOP PSU200M 5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230-500 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: România
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày