1, Tổng quan về phần mềm Logo! Soft Comfort  V7.1

Phần mềm Logo!  Soft Comfort  V7.1  dùng để lập trình cho các đời Logo! cũ của Siemens như OB5, Ob6, …

Logo-Soft-Comfort-V7.1

Logo-Soft-Comfort-V7.1

Hiện nay Siemens đã ra dòng sản phẩm mới Logo V8 có nhiều tính năng nổi bật hơi, nhưng do dòng sản phẩm OB6 vẫn còn khá nhiều người dùng nên mình xin chia sẻ phầm mềm Logo! Soft Comfort  V7.1

Tải bản 32 bit
Tải bản 64 bit