Siemens được trao hợp đồng có giá trị kỷ lục giúp Ai Cập tăng 50% năng suất

Siemens ký kết hợ đồng 8 tỷ Euro với Ai cập Siemens vừa ký một số hợp đồng có tổng giá trị 8 tỉ Euro cho các nhà máy điện sử dụng khí đốt tự nhiên với hiệu suất cao và lắp đặt hệ thống năng lượng gió, nhờ vậy có thể giúp Ai cập tăng công suất sản xuất điện thêm 50% so với tổng công suất hiện nay. Lẽ ký kết giữu tập đoàn Siemens và Ai Cập Những dự án này sẽ bổ sung thêm 16,4 giga-oat (GW) cho lưới điện quốc gia của Ai Cập nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tếcủa đất nước và đáp ứng nhu cầu về năng lượng