Biến tần G110 là một biến tần có chức năng đơn giản để điều khiển biến tốc của động cơ trong công nghiệp. Biến tần G110 có đặc tính nhỏ gọn, điểu khiển tần số điện táp một pha (200v-240v).