PLC Siemens

Simatic đã được thử nghiệm và cơ bản giải quyết được các vấn đề về tự động hóa trong tất cả các lĩnh vực bao gồm các thành phần tiêu chuyển về phần cứng và phần mềm.
Simatic bao gồm các thành phần sau:
-Bộ lập trình PLC siemens
-Mô đun mở rộng I/O siemens
-Phần mềm lập trình Simatic
-….