Biến tần G120 được Siemens thiết kế dạng mô dun bao gồm mô đun công xuất, mô đun điều khiển, mô đun hiển thị, có dải công xuất từ 0,55 đến 250kW, với thiết kế này, biến tần G120 dễ dàng thay thế.